Team Johan Blomkvist

Johan Blomkvist
Tandläkare


Epost: johan@tand.se
Lena Svensson
Tandsköterska

Lena Svensson
Tandsköterska
Magdalena Stjernström- Mohlin
Tandsköterska / Receptionist

Anna Torén
Tandhygienist
Peter Abrahamsson
 Specialist i käkkirurgi