TandvårdsSTÖDET

Tandvårdsstödet är statens bidrag till den enskildes tandvård. Det ska upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad, för de med stora behov.


Mer information om Statens Tandvårdsstöd hittar du här: www.tlv.se/tandvard/tandvardsstodet/