Behandling

Vi jobbar idag inom alla områden av tandvården. Vårt fokus ligger på helhetsperspektivet, med en individuellt utformad behandlingsplan baserad på just dina behov. Det innebär bland annat tandimplantat, kronor, broar samt estetisk tandvård.

Hela behandlingen med tandimplantat gör du hos oss. Vi utför även operationer i samarbete med specialist i käkkirurgi.